Když strach je silnější než Já aneb Fobie

Srdce máte v krku, nemůžete dýchat, na těle vám vystupuje ledový pot, chcete křičet, ale nevydáte ani hlásku, chcete utíkat, ale zdřevěněli jste na místě. Celé vás pohltil strach. Představte si, že tyto pocity zažíváte při pouhé představě, že půjdete do obchodu, přijde k vám návštěva či máte nastoupit do autobusu.

Co je to fobie?


Fobie je trvalý, okolím neopodstatněný strach z ? Za otazník můžeme dosadit uzavřené prostory, neznámé lidi, pavouka či cokoliv jiného. Důležité je, že strach pociťujeme VŽDYCKY když hrozí setkání s příčinou našeho strachu tedy např. setkání s lidmi, s pavoukem nebo cesta ve výtahu. Tento strach není odůvodněný, lidé, výtah či pavouk nás nikdy neohrozili. Tento strach je nepřekonatelný a extrémně velký, intenzivní, zahlcující, spojený s nepříjemnými tělesnými pocity viz výše. K nejčastěji se vyskytujícím fobiím patří agorafobie a sociální fobie.

Agorafobie

Václavské náměstí

Agorafobie - strach z otevřených prostranství.

Strach z otevřených prostranství, také ze situací, z nichž nelze uniknout. Člověk trpící agorafobií se tak může bát: pobytu ve veřejné dopravě, v přeplněné místnosti, obchodě, ve výtahu, v kině a podobně. Agorafobie vzniká většinou nepříjemným zážitkem spojeným s úzkostí prožitým v dané situaci.Jedete v horkém letním dni v narvaném autobuse. Začne se vám špatně dýchat, máte pocit, že omdlíte, je vám špatně. ?Co když omdlím? Co když mi nikdo nepomůže?? běží vám hlavou. Při příští jízdě autobusem začnete mít strach z opakování podobné situace. Začnete se vyhýbat jízdě v autobusu, později svůj strach rozšíříte i na vlak a časem třeba na jakýkoliv prostor, kde je více lidí. Jste přesvědčeni, že kdybyste tak učinili, stalo by se něco hrozného. Podstatou agorafobie ovšem není strach z pobytu v daném prostředí, ale strach z nepříjemných tělesných pocitů, z úzkosti. Lidé trpící agorafobií se většinou nejlépe cítí doma a nechtějí vycházet. Pokud ano, tak většinou v doprovodu blízké osoby.

Sociální fobie

Socialní fobie - lidi, dav

Sociální fobie - strach z různých sociálních situací.

Strach z různých sociálních situací: z návštěv, večírků? Člověk trpící sociální fobií se bojí jít k někomu na návštěvu či ji přijmout ve svém bytě, telefonovat, mluvit ve společnosti druhých atd. Je přesvědčen, že: ?vypadá hrozně?, ?určitě se bude červenat, bude koktat?, všichni se mu budou smát?. Je tak sevřený strachem, že při setkání s návštěvou se jeho očekávání naplní, skutečně začne koktat ( i když obvykle nemá s mluvením problémy) a je přesvědčen, že měl pravdu, že je ?mezi lidmi nemožný? a vyhýbá se jim o to více.

Jiné fobie

arachnofobie - strach z pavouků

Jedna z nejčastějších fobií je strach z pavouků (arachnofobie) Další fobie nejdete zde

K těm nejznámějším patří:

- arachnofobie - strach z pavouků
- xenofobie - strach z cizinců
- klaustrofobie - strach z uzavřených prostor

K těm nejzajímavějším patří:

- gamofobie - strach z manželství
- fobofobie - strach ze strachu
- ergofobie - strach z práce
- hedofobie - strach z radosti
- lyssofobie - strach ze zešílení
- pantofobie - strach ze všeho

Léčba

Obvyklá reakce neznalých je uklidňování, rozmlouvání rozumnými argumenty, případně léčba šokem. Jedné známé trpící sociální fobií rodina k narozeninám připravila překvapení. Aby se přestala stranit lidí, pozvala na oslavu najednou asi čtyřicet známých. Oslavenkyně dostala záchvat paniky a nemohla se vzpamatovat několik týdnů. Tudy cesta nevede. Ke zlepšení stavu takto nepřispějeme, navíc si postižený většinou začne připadat jako blázen. Účinnou léčbou je pouze pomoc odborníků v podobě farmakoterapie (léky zvané anxiolytika v kombinaci s antidepresivy) a psychoterapie. Ideální je kombinace obou. Dobrou a osvědčenou formou psychoterapie je kognitivně-behaviorální terapie. Pro představu, jak kognitivně behaviorální terapie pracuje, uvedu dvě z jejích základních metod.

Systematická desenzibilizace

Tato metoda vychází z toho předpokladu, že člověk najednou nemůže pociťovat uvolnění a extrémní strach. Nejprve vytvoříme seznam situací vyvolávajících strach podle stupně intenzity tohoto strachu. Pak naučíme klienta relaxovat, uvolňovat se. Klient se uvolní, načež mu terapeut začne popisovat nejméně znepokojující situaci ze seznamu. Klient si tuto situaci snaží představit, přičemž se snaží zůstat uvolněný. Takto se postupně, pomalu zvládá celý seznam obávaných situací. Jednoduché a účinné.

Expozice

Klient se vystaví obávané situaci, která v něm vyvolává úzkost, přičemž se snaží tento strach a úzkost zvládat. Přitom se přesvědčí, že katastrofické důsledky, kterých se obával, nenastanou. Postupně si tak na danou situaci zvykne. Tato metoda většinou probíhá pouze v představách či v jinak chráněném prostředí např. v doprovodu terapeuta atd.

Fobie mezi námi

Snad nejčastěji trpí lidé v našem okolí fobií sociální a agorafobií. Protože jim v podstatě znemožňuje chodit do práce či v případě nezaměstnanosti hledat místo, často se ukrývají doma, kde tyto typy fobií příliš nevadí. Tato nejrozšířenější nemoc našeho století není natolik známa mezi běžnou veřejností, že ji nemocní tají, často dlouho a úspěšně, s pomocí důmyslných výmluv, proč nemohou zajít tam a tam. Bojí se přiznat, že tyto potíže mají a nenavštíví lékaře. Situace se tím však neřeší, spíše zhoršuje. Řešení? Sebrat poslední zbytky odvahy, klidně si vzít s sebou jako doprovod člověka, který je nám blízký a kterému věříme a vyhledat odbornou pomoc. Je téměř jisté, že se potíže MINIMÁLNĚ zmírní. Jedna návštěva ovšem jako u většiny onemocnění duše nestačí. Jedná se o běh na dlouho trať, o léčení trvající měsíce i roky.IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test