Je těžké se mnou žít aneb Porucha osobnosti

NIKDO jim nerozumí...VŠICHNI jim ubližují... Chcete-li vědět něco více o lidech, kteří přicházejí do konfliktu s okolím častěji než ostatní, čtěte dál.

Lidé s poruchou osobnosti žijí mezi námi, pracují vedle nás, možná jí trpíte Vy a možná Váš partner. Zkrátka porucha osobnosti nevylučuje zdánlivě normální život mezi ostatními. Jen... něco není v pořádku.... Cítí to okolí dotyčné-ho, cítí to i on sám. Určitá povahová vlastnost je zcela mimo normua tak obtěžuje svého nositele či jeho okolí. Jedná se o povahovou vlastnost, která se objevuje u všech, pouze u lidí s poruchou osobnosti však v extrémní míře. Například: všichni jsme občas sobečtí, jen někdo však dokáže vraždit kvůli přepnutí oblíbeného televizního kanálu (disociální porucha osobnosti).


Společenští outsideři


Kdyby člověk s poruchou osobnosti žil na pustém ostrově, asi by se nikdy nedozvěděl, že poruchu osobnosti má. K problémům totiž dochází zásadně v kontaktu s okolím - ve větší či menší míře. Extrém tvoří jedinci, kteří se nedokáží začlenit do společnosti a respektovat její pravidla např. lidé mající problémy se zákonem. Většinu však tvoří lidé do jisté míry do společnosti zapadající - do jisté míry. Chodí kupříkladu do práce, ALE. Jste třeba šéfem někoho, kdo sice do práce chodí, ale tehdy, kdy to uzná za vhodné tedy třeba na devátou. Nezabírají domluvy, prosby ani hrozby. Jste bezmocní. Lidé s poruchou osobnosti mají problémy s kolektivem, okolí je hodnotí jako ,,podivínské". Žijí kupříkladu ve vztahu, ale jen jejich partner ví, jak je soužití s nimi náročné. Více se o jednotlivých projevech rozepisovat nebudu, velmi záleží na typu poruchy.


Typy poruch osobnosti


Poruchy osobnosti se velmi liší ve svých projevech daných typem této poruchy. Ty, které se objevují nejčastěji si nyní uvedeme včetně ,,vyčnívajících" vlastnosti:

 • paranoidní - extrémní podezíravost, nedůvěra
 • schizoidní - uzavřenost, citový chlad, neschopnost projevit city
 • disociální - egoismus
 • impulsivní - impulsivita
 • hraniční - nestálost, labilita
 • histrionská - předvádění se, sklony k dramatičnosti
 • anankastická - puntičkářství, opatrnost
 • úzkostná - úzkost, obavy
 • závislá - závislost na druhých
 • narcistická - vlastní jedinečnost
 • pasivně agresivní - vzdor, tichý odpor

Velmi často se však setkáváme se smíšenými poruchami osobnosti, kdy vyčuhuje - převažuje více negativních rysů typických pro různé poruchy. Ale tím už si nelamte hlavu. Postupně se těm nejzajímavějším poruchám osobnosti budeme věnovat v jednotlivých článcích.


Příčina, výskyt

Na projevení se poruchy osobnosti se podílejí genetické faktory i vlivy okolního - sociálního prostředí, zejména toho rodinného. Malé dítě ostatně jiné prostředí nemá, že. Nejčastěji je to tak, že rodič s poruchou osobnosti předá dítěti dispozice - genetické předpoklady pro její vznik. V dětství pak dítě sleduje a nevědomě ,,nasává" projevy člověka s poruchou osobnosti, od rodiče se učí, jak se chovat a neumí rozlišit, které chování je správné, normální a které již ne. Pak v jiných prostředích kopíruje naučené doma. Samozřejmě není to pravidlem. Někdy jsou dispozice pro vznik poruchy osobnosti tak silné, že selže sebelepší výchova.

Porucha osobnosti se projevuje velmi brzo, v dětství či dospívání a útočí v určitých cyklech daných individuálně po celý život. Vliv na intenzitu projevů mají životní okolnosti ve stylu: zamiluji se - porucha ustoupí, rozvedu se - porucha se zhorší, zvýrazní. Trpí jí asi 10 - 20% populace.

Poruchy osobnosti nikterak nesouvisí s intelektem. Velmi často jsou jejich nositelé velmi inteligentní a o to je to pak horší: pro ně i pro jejich okolí.


Léčba

Asi vás nepotěším zprávou, že s poruchou osobnosti nelze nic moc dělat. Vůči lékům i terapii je velmi odolná. Navíc, jako u většiny duševních poruch, dotyčný-á zpravidla vůbec odmítá připustit skutečnost, že trpí poruchou osobnosti. On-a v pořádku je, zlé, špatné je okolí: partner, šéf, kolegové, sousedé, spolucestující... záleží na okolnostech. Na to, že je u něj vše v pořádku, že je OK, vydá často značné množství energie, kterou by mohl využít jinde. Prvního úspěchu je tedy dosaženo, když člověk trpící poruchou osobnosti vůbec připustí, že S NÍM něco není v pořádku a je ochoten začít na sobě pracovat. Porucha osobnosti nejde úplně odstranit, spíše zmírnit. Člověk se s ní musí naučit žít a jeho blízcí taky. A vůbec to není jednoduché.


Porucha osobnosti a partnerský vztah

Jak už jsem napsala, největší paseku napáchá porucha osobnosti ve vztazích. Čím bližší - intimnější vztah, tím lépe víte o čem porucha osobnosti je. Bohužel nepoznáte ji hned. Když se seznámíte s partnerem s poruchou osobnosti a zamilujete se, nechcete - odmítáte vidět projevy. Navíc zamilovanost tyto projevy dočasně zmírňuje. No a protože je váš partner trpící poruchou osobnosti dostatečně přesvědčivý, opravdu získáte dojem, že mu-jí okolí křivdí. Jste první, kdo mu - jí rozumí, chápe... Dny, týdny, měsíce utíkají a vy se najednou stáváte jedním-ou z těch špatných. Většinou jste ve vztahu již hodně hluboko (manželství, děti), kdy definitivně pochopíte, že tento vztah je příliš těžký k žití. Rozchod pak vyžaduje ohromné množství Síly. Bývá velmi bouřlivý, prosby se střídají s hrozbami nebývalé intenzity. Občas máte pocit, že se jen díváte na nějaký film, že se vám to zdá. Bohužel ne.

Jak se ubránit?

Mít se rád. Pak nedovolíte druhým a to zejména v partnerském vztahu, aby vám ubližovali. Více se tomuto tématu budu věnovat v připravovaném článku: o manipulaci v partnerském vztahu.


Porucha osobnosti versus změna osobnosti

Je nutné odlišit poruchu osobnosti od změny osobnosti, kdy dochází ke změně následkem tíživých životních okolností. Osobnost se zlomí a člověk najednou není kým býval... Dříve společenská, rozesmátá bytost se stáhne, odcizí se okolnímu světu, pociťuje nervozitu, podrážděnost, prázdnotu, nepřátelství vůči ostatním. Tato změna trvá pak více než dva roky. Prosím nezaměňujte s dočasnou změnou. Po rozvodu, smrti někoho blízkého se dočasně změní každý. Stáhne se do sebe, nechce s nikým mluvit, nic ho nezajímá... Pro změnu osobnosti je charakteristická právě ta nevratnost - nemožnost-neschopnost vrátit se zpátky.IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test