Osobnost člověka

Strukturu osobnosti tvoří :

  1. schopnosti
  2. temperament
  3. rysy
  4. charakter

Osobnost je jako organizovaný celek, který neustále uspořádává své vztahy ke světu a k sobě samému


Každý člověk podle svých duševních vlastností a schopností i podle tělesných zvláštností je jedinečným, neopakovatelným, z psychologického hlediska osobnosti. Změna jedné nebo několika vlastnosti vyvolá změnu dalších vlastností. Když se člověk narodí je jako čistý list papíru, největší loterie vašeho života se tedy odehrává v matčině lůně. Celý život pak už jen hrajete s kartami které vám byly rozdány při vašem narození. Kde se tedy pak bere násilí, nenávist...? Když pro utváření osobnosti je rozhodující prostředí. Bez společenského prostředí by se dítě nemohlo stát člověkem. Znamená to snad že společenské prostředí je špatné?Psychologie osobnosti - Dědičnost :


Dědičně se přenáší určité tělesné znaky a vlastnosti jako je barva očí, vlasů, tvar lebky, barvoslepost, leváctví...hudební talent...Méně jsou ovlivněný vědomosti a osobnostní rysy. Ty jsou výsledkem působení prostředí a výchovy. Nejdůležitějším prostředím je rodina (osobnosti rodičů, sourozenci, vztahy mezi rodiči, úroveň bydlení, škola, kamarádi, televize, rozhlas, knihovna...)

Ovlivňuje vás kdokoliv a vy ovlivňujete kohokoliv... Zajímavé zjištění je že každé vaše gesto nebo slovo někomu změní osobnost, třeba i jen o nepatrný zlomek.

IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test