Psychologie

Psychologie je věda studující chování lidí, jejich (sebe)prožívání, myšlení i city. Zabývá se mimo jiné příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a tyto také testuje. To napomáhá k odhalení osobností a jejich vloh.

Články z psychologie :
IQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test