Psychotesty

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, paměťovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test


Tento test odhaluje skryté sklony osobnosti podle sympatií a antipatií, jež v lidech vyvolávají fotografie psychopatů..více test popisovat nebudu jinak by se zcela minul účinkem. Spustit test


Nebo pak také tento velmi zajímavý On-line test,který vám možná napoví něco o vašem chování, proč v určitých situacích reagujete tak a ne jinak . Spustit test


Také jeden z těch testů, který zvláštní formou zjišťují, jak jste temperamentní... 57 otázek.
Stáhnout testIQ test

Tento obrázkový IQ test, který se skláda z 30 otázek měří především inteligenci vrozenou a výsledný IQ je jen málo ovlivněn schopnostmi a dovednostmi, které jsme si osvojili výchovou a vzděláním, proto je vhodný nejen pro dospělé, ale i pro děti od 10 let. Spustit test

Psychotest - socialní, emoční

Tento 125 otázkový psychotest se zabývá jak schopnostmi abstraktními a neverbálními, tak schopnostmi verbálními, pamě»ovými a navíc i schopnostmi sociálními a emoční sebereflexí (tzv. EQ). Z testu se dozvíte pro které druhy činností máte schopnosti a pro které nikoli. Spustit test